PRIVACYVOORWAARDEN EN COOKIEBELEID

Element-X hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Op deze pagina willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Element-X houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven op deze pagina.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Element-X zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Element-X verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde.
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Element-X de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Element-X opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van marketing abonnees

Persoonsgegevens van marketing abonnees worden door Element-X verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitgingen per e-mail, telefoon of post:

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het invullen van een webformulier op de website.
 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Element-X de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Volledige naam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Referentie website (website waar de bezoeker vandaan komt)
 • Telefoonnummer

Uw persoonsgegevens worden door Element-X opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat u actief bent op een websites van Element-X. Bij een inactiviteit van twee jaar worden uw gegevens gewist.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken we niet aan derde partijen verstrekken.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Element-X van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Cookiebeleid

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden met daarin informatie die door een website op de harde schijf van jouw computer kan worden gezet. Als je een website bezoekt, wordt er een cookie opgeslagen op je computer, waardoor een website altijd weet wie je bent. Op die manier kunnen gebruikers van elkaar worden onderscheiden.

Ook de websites van Element-X gebruikt cookies. Het gebruik van cookies is zeer belangrijk om onze website optimaal te laten draaien. Maar ook de cookies waarvan bezoekers niet direct het effect zullen zien (zoals Google Analytics) zijn voor ons van groot belang. Dankzij de anonieme input van bezoekers krijgen wij namelijk een duidelijk beeld van hoe de website presteert en hoe we hem kunnen verbeteren.

Door onze cookiemelding te accepteren geef je toestemming voor het plaatsen en uitlezen van cookies op de websites van Element-X.

De websites van Element-X zijn:

 • Marketing-media.online
 • Element-X.nl
 • Image-x.nl
 • B2b-marketing-online.com

Verschillende soorten cookies

Bij de meeste cookies wordt toestemming gevraagd aan de bezoeker. Als bezoeker zul je dus eerst een melding ontvangen en dit moeten accepteren, voordat de cookies geplaatst worden. Er zijn drie soorten cookies. Analytische en functionele cookies zijn toestemmingsvrije cookies die worden gebruikt om het functioneren van de website te verbeteren en om het gemak van de gebruiker te vergroten.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat gebruikers in staat zijn om onze website en de functies op de website te gebruiken. Deze worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Accepteer je deze niet, dan zullen sommige onderdelen van de website minder goed werken.

Analytische cookies

Element-X gebruikt ook analytische cookies om de website te blijven verbeteren. Met deze tracking cookies kunnen we op basis van een gebruikersprofiel zien hoe bezoekers onze website gebruiken en hoe we de website kunnen verbeteren om de gebruikerservaring te optimaliseren.

Marketing- en andere cookies

Ook worden er cookies met marketingdoeleinden of cookies van derden geplaatst op de websites van Element-X. Zo kunnen we ervoor zorgen dat bezoekers de meest relevante, gepersonaliseerde advertentie te zien krijgt. Ook helpen de cookies om ervoor te zorgen dat je de advertentie slechts een paar keer te zien krijgt.

Cookies verwijderen of aanpassen?

Wil je het plaatsen van cookies weigeren? Dat kan. Je kunt via de cookie-instellingen wijzigen door op elk apparaat afzonderlijk cookies te weigeren in de instellingen van je browser.

Wijzigt ons cookiebeleid of de geplaatste cookies? Dan passen we ons beleid uiteraard aan. De meest recente versie van dit cookiebeleid heeft als datum augustus 2020.

Vragen

Als u nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Element-X
Amsterdamsestraatweg 87
3555 HL Utrecht
[email protected]